ศาลหลักเมืองประจวบฯ
เป็นศาลหลักเมืองที่มีความ
สวยงามมาก สร้างขึ้นด้วย
รูปแบบศิลปะลพบุรี

  เขาช่องกระจก
บนยอดเขาเป็นที่
ประดิษฐาน รอยพระ
พุทธบาทจำลอง พระบรม
สารีริกธาติ (เจดีย์สีทอง)
     
       
  RESERVATION & CONTACTS  
 
 
  วิธีชำระเงินโดยการโอนเงินเต็มจำนวนผ่าน

ธ.กรุงเทพ สาขาคลองจั่น
ชื่อบัญชี นายเชลงพจน์ เพชรจินดา
เลขที่156-5-12240-3

ท่านสามารถโทรสอบถามและจองห้องว่าง
ก่อนการโอนเงินได้ที่ โทรศัพท์ 032-603871
mobile 089-995-9773, 089-497-0670
 
 


 
 
 
HOME | FACILITIES | PROMOTION & RATES | MAP & DIRECTION | RESERVATION & CONTACTS | MAP | FAQ

โรงแรมบ้านชมภู 119/2 ซอยโบสถ์คริสต์ ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
www.baanchomphu.com 032-603871, 089-995-9773, 089-497-0670