ศาลหลักเมืองประจวบฯ
เป็นศาลหลักเมืองที่มีความ
สวยงามมาก สร้างขึ้นด้วย
รูปแบบศิลปะลพบุรี

  เขาช่องกระจก
บนยอดเขาเป็นที่
ประดิษฐาน รอยพระ
พุทธบาทจำลอง พระบรม
สารีริกธาติ (เจดีย์สีทอง)
     
     
 FACILITIES  
 

- บุคลากรอำนวยความสะดวก 24 ชั่วโมง
- เครื่องปรับอากาศ
- น้ำอุ่น-เย็น
- ทีวีเคเบิ้ล
- ตู้เย็น
- กล้องรักษาความปลอดภัย
- ที่จอดรถส่วนบุคคล
- โถงนั่งเล่นชั้น 2 ชมวิวเขาช่องกระจก

 
 
 
 
 
HOME | FACILITIES | PROMOTION & RATES | MAP & DIRECTION | RESERVATION & CONTACTS | MAP | FAQ

โรงแรมบ้านชมภู 119/2 ซอยโบสถ์คริสต์ ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
www.baanchomphu.com 032-603871, 089-995-9773, 089-497-0670