HOME | FACILITIES | PROMOTION & RATES | MAP & DIRECTIONRE | SERVATION & CONTACTS

โรงแรมบ้านชมภู 119/2 ซอยโบสถ์คริสต์ ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
www.baanchomphu.com 032-603871, 089-995-9773, 089-497-0670