ศาลหลักเมืองประจวบฯ
เป็นศาลหลักเมืองที่มีความ
สวยงามมาก สร้างขึ้นด้วย
รูปแบบศิลปะลพบุรี

  เขาช่องกระจก
บนยอดเขาเป็นที่
ประดิษฐาน รอยพระ
พุทธบาทจำลอง พระบรม
สารีริกธาติ (เจดีย์สีทอง)
     
     
PROMOTION & RATES  
  อัตราค่าห้องพัก ปี 2009

- ราคาห้องธรรมดา 500 บาท/ห้อง/คืน ***

- ราคาห้องพลัส 600 บาท/ห้อง/คืน***

*ราคาดังกล่าว มีบริการกาแฟ (เวลา 7.00น ถึง 10.00น.) 
ไม่รวมอาหารเช้า

*เช็คเอาท์ก่อนเวลา 12.00 น.

*ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- Rates include 10% service charge and
     7% VAT.
- This price exclude breakfast
- Check out time before 12.00 hrs.
- Rates are subject to change without
   notice. Please keep up-to-date our
   web site.
 
 
 
 
 
HOME | FACILITIES | PROMOTION & RATES | MAP & DIRECTION | RESERVATION & CONTACTS | MAP | FAQ

โรงแรมบ้านชมภู 119/2 ซอยโบสถ์คริสต์ ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
www.baanchomphu.com 032-603871, 089-995-9773, 089-497-0670