ศาลหลักเมืองประจวบฯ
เป็นศาลหลักเมืองที่มีความ
สวยงามมาก สร้างขึ้นด้วย
รูปแบบศิลปะลพบุรี

  เขาช่องกระจก
บนยอดเขาเป็นที่
ประดิษฐาน รอยพระ
พุทธบาทจำลอง พระบรม
สารีริกธาติ (เจดีย์สีทอง)
     
     
 FAQ  
 

1. โรงแรมบ้านชมภูตั้งอยู่ที่ไหน ชื่อหมายถึงอะไร
ตอบ
อยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ
อยู่ห่างจากอำเภอหัวหินประมาณ 90 กม. หรือขับรถ
ประมาณ 1 ชั่วโมงครับและชื่อ “บ้านชมภู” นั้นเมื่อ
ลูกค้าเข้ามาพักจะเห็นยอดของภูเขาช่องกระจกได้จาก
ระเบียงโรงแรมโดยทุกห้องสามารถมองเห็นภูเขาช่อง
กระจกได้อย่างชัดเจน


2. อยู่ติดชายทะเลหรือไม่
ตอบ ไม่ติดชายทะเลครับ แต่สามารถเดินไปอ่าว
ประจวบโดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที ครับ ถ้าขับ
รถ ก็ ประมาณ 2 นาที ครับ

3. อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้าง
ตอบ ใกล้เขาช่องกระจกมาก ซึ่งอยู่ติดกับวัดธรรมิกา
ราม และ ใกล้ศาลหลักเมืองของจังหวัด ครับ ส่วนอ่าว
ประจวบ ประมาณ 3 นาที ส่วนอ่าวมะนาว 5-6 km
คลองวาฬ ประมาณ 7-8 km

4. ถ้าจะไปอ่าวมะนาวไกลแค่ไหน
ตอบ ขับรถออกจากโรงแรมบ้านชมภู ใช้เวลา 5 นาที
ก็จะถึง กองบิน 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่าวมะนาวครับ ไม่
หลงทางแน่นอน


5. มีอาหารเช้าบริการมั้ย
ตอบ มีกาแฟบริการฟรีครับ ยังไม่มีบริการอาหารเช้า
เนื่องจาก อาหารท้องถิ่นที่เมืองประจวบมีให้เลือกมาก
มายราคาถูก(กว่าหลายที่) สะอาด และน่าทาน โดยท่าน
ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำจากโรงแรม ว่าชอบทาน
อาหารแบบไหน ทางโรงแรมจึงขอแนะนำท่านลูกค้า
ทานอาหารท้องถิ่นครับ


6. บรรยากาศเป็นอย่างไร
ตอบ ทางโรงแรมบ้านชมภู ตั้งอยู่ในซอยโบสถ์คริสต์
ซึ่งเป็นแหล่งที่พักอาศัย บรรยากาศค่อนข้างสงบเงียบ
ไม่วุ่นวาย ซึ่งต่างจากย่านการค้า โรงแรมบ้านชมภูจึง
เหมาะแก่การพักผ่อน

7. ขับรถมาจากถนนเพชรเกษมช่วยบอกทางเข้าโรงแรม
บ้านชมภูหน่อย
ตอบ ถ้าท่านลูกค้าขับมาถึงสี่แยกประจวบแล้ว เมื่อเลี้ยว
ซ้ายเข้ามาแล้วจะเห็นสะพานใหญ่เพื่อข้ามทางรถไฟ(ถ้า
มาจากทางใต้จะเลี้ยวขวา) ให้ขับรถขึ้นสะพาน ทางซ้าย
จะเห็นเขาช่องกระจก เมื่อลงสะพานแล้วให้วกรถกลับ
(ยูเทิร์น) แล้วเลี้ยวซ้าย เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้วมองทางด้านขวา
จะเห็นป้ายโรงแรมบ้านชมภู ซึ่งจะใกล้กับโบสถ์คริสต์
ให้ท่านลูกค้าเลี้ยวขวาเข้าในซอยเล็กๆตรงป้ายได้เลยครับ

(โปรดระวังรถเข้า-ออก)

8. โรงแรมสไตล์ Hometel คืออะไร
ตอบ โรงแรมบ้านชมภู เป็นแห่งแรก ที่จัดแนวคิดสไตล์
Hometel เป็นสไตล์ที่ผสมผสาน ความอบอุ่นที่เหมือน
อยู่บ้าน และมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรมเข้า
ไว้ด้วยกัน เมื่อท่านลูกค้าเข้าพักแล้วสามารถสัมผัสความ
รู้สึกนี้ได้ครับ


 
 
 
 
 
HOME | FACILITIES | PROMOTION & RATES | MAP & DIRECTION | RESERVATION & CONTACTS | MAP | FAQ

โรงแรมบ้านชมภู 119/2 ซอยโบสถ์คริสต์ ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
www.baanchomphu.com 032-603871, 089-995-9773, 089-497-0670