ศาลหลักเมืองประจวบฯ
เป็นศาลหลักเมืองที่มีความ
สวยงามมาก สร้างขึ้นด้วย
รูปแบบศิลปะลพบุรี

  เขาช่องกระจก
บนยอดเขาเป็นที่
ประดิษฐาน รอยพระ
พุทธบาทจำลอง พระบรม
สารีริกธาติ (เจดีย์สีทอง)
     
     
 BaanChomphu..  
 

    เราภาคภูมิใจที่จะเติมความสุขให้กับชีวิตด้วยธรรมชาติ
และอากาศที่แสนบริสุทธิ์หลังจากที่ท่านเหน็ดเหนื่อยจาก
การทำงานและต้องการพักผ่อนในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว
เงียบสงบโรแมนติก ห้องพักสะอาด มีที่จอดรถมาตรฐาน
กว้างขวางสะดวกสบายปลอดภัยเลือกใช้บริการ “ โรงแรม
บ้านชมภู” ใหม่ล่าสุดอยู่ภายในตัวเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ซอยโบสถ์คริสต์ใกล้เขาช่องกระจก ศาลหลักเมืองอ่าว
ประจวบ ฯ และอ่าวมะนาวท่านจะได้สัมผัสทิวทัศน์อีกมุม
มองที่น่าประทับใจนอกจากนั้นท่านสามารถเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ด้วยระยะทางสั้นๆ ในเวลาไม่กี่นาที

 
 
 
 
 
HOME | FACILITIES | PROMOTION & RATES | MAP & DIRECTION | RESERVATION & CONTACTS | MAP | FAQ

โรงแรมบ้านชมภู 119/2 ซอยโบสถ์คริสต์ ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
www.baanchomphu.com 032-603871, 089-995-9773, 089-497-0670