4. เครื่องบิน
    ท่านสามารถเดินทางจากกรุงเทพสู่อำเภอหัวหิน
ได้สำหรับรายละเอียดกรุณาติดต่อการบินไทยหรือ
บางกอกแอร์เวย์