3. การเดินทางด้วยรถไฟ
   ท่านสามารถเดินทางด้วยรถไฟสู่ จ.ประจวบฯ ได้ ้เช่นกันโดยสามารถขึ้นรถไฟได้จากสถานีรถไฟ
หัวลำโพงหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยสำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาโทรติดต่อ 0-2621-8701
หรือ http://www.railway.co.th