2. เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง
   หากท่านไม่สะดวกที่จะขับรถยนต์ส่วนตัวท่านยัง
สามารถเลือกเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางซึ่ง
มีทั้งแบบปรับอากาศชั้น 1 ชั้น 2 และแบบธรรมดา
ให้ท่านได้เลือกเดินทางโดยที่ท่านต้องไปขึ้นรถที่
สถานีขนส่งปรับอากาศสายใต้ใหม่ช่องที่ 92 โดย
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 นั้น จะให้บริการท่าน
ตั้งแต่เวลา 6.00 น.ถึง 1.00 น. ด้วยอัตราค่าโดยสาร
200 - 300 บาท สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและ
จองตั๋วกรุณาติดต่อ พุตตาลทัวร์ โทร (02) 435-5302